ISTILAH TAFKHIM DAN TARQIQ DALAM ILMU TAJWID

Istilah 'Tafkhim' dalam ilmu tajwid membawa maksud menebalkan sebutan huruf sepenuh mulut. 'Tafkhim' dan 'Taghliz' mempunyai maksud yang sama. Istilah 'tafkhim' digunakan pada huruf 'ro' manakala istilah 'taghliz' dIgunakan pada huruf lam.

Huruf 'ro' dibaca secara 'tafkhim' dalam beberapa keadaan. InsyaAllah perkara ini akan kita bincangkan dalam posting yang akan datang pada perbincangan mengenai hukum huruf 'ro'.

Selain huruf 'ro', kesemua huruf 'isti'la' mesti dibaca secara tafkhim. Huruf-huruf 'isti'la' terdiri daripada tujuh huruf iaitu huruf kho, shod, dhod, ghain, tho, qaf, dan zho. Empat daripada huruf-huruf ini bersifat 'ithbaq' dan ia mesti dibaca lebih kuat 'tafkhim'nya berbanding huruf-huruf lain. Empat huruf tersebut ialah shod, dhod, tho, dan zho. Di antara kesemua huruf ini huruf yang paling kuat 'tafkhim'nya ialah huruf 'tho'.

Apabila huruf-huruf 'tafkhim' berjumpa dengan huruf 'ta' maka hendaklah dijelaskan 'tafkhim' itu serta ditambahkan 'mahmus' pada huruf 'ta' lebih kuat daripada biasa. Contohnya : 


Ada lima peringkat 'tafkhim' iaitu : 

1. Huruf-huruf yang berbaris di atas dan selepasnya huruf alif. Contoh : 

2. Huruf-huruf yang berbaris di atas dan selepasnya tidak ada alif. Contoh :

3. Huruf-huruf yang berbaris hadapan. Contoh : 

4. Huruf-huruf yang berbaris mati. Contoh :

5. Huruf-huruf yang berbaris bawah. Contoh : 

0 comments:

Related Posts with Thumbnails